[Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 6] – Bài toán liên quan tìm điều kiện của a và b để hai tập hợp sau bằng nhau.

Đề bài:

Cho hai tập hợp A = {0; 1; 2014; 3; a – 1} và B = {3; 0; 1; b – 3; 2015}. Tìm a và b thuộc số tự nhiên sao cho: A = B.


Hướng dẫn giải:

Để tập hợp A = B khi và chỉ khi:  a – 1 = 2015 và b – 3 = 2014.

Suy ra: a = 2015 + 1 = 2016 và b = 2014 + 3 = 2017.

Vậy, với số tự nhiên a = 2016 và b = 2017 thì A = B.


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký học tập Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái.

Tìm điều kiện của a và b để hai tập hợp sau bằng nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *