Chuyên mục – Thử sức học sinh bộ môn Toán lớp 6 bài toán liên quan về lũy thừa.

Đề bài: So sánh hai lũy thừa sau: 19920 và 200315


Hướng dẫn giải:

Ta có: 19920 < 20020 = (8.25)20 = (23.52)20 = 260.540

200315 > 200015 = (16.125)15 = (24.53)15 = 260.545

          Vậy  200315 > 19920


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6

  1. Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6
  2. Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 có đáp án chi tiết
  3. Chương trình học Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề qua Video dành cho HS trên toàn quốc, chi tiết tại đây: http://toanlop6.com/khoa-hoc-boi-duong-nang-cao-phat-trien-toan-lop-6-theo-chuyen-de/

Mọi thông tin về đặt mua tài liệu và học tập trực tuyến vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:

Thử sức học sinh môn Toán lớp 6 – So sánh hai lũy thừa 199^20 và 2003^15
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *