PH Nguyen Thi Nga có hỏi bài toán lớp 6:

[Chuyên mục hỗ trợ hỏi đáp Toán lớp 6] – PH Nguyễn Thị Nga có hỏi một số bài toán lớp 6 liên quan về chia hết và Bội – Ước:


Đề bài:

Tìm số tự nhiên n để: 

1/ 4n2 + 2n + 36 chia hết 2n
2/ n2 + 4n + 96 chia hết n + 1
3/ n2 + 5n + 58 chia hết n


Hướng dẫn Giải:

1) 4n2 + 2n + 36 chia hết 2n

Để 4n2 + 2n + 36 chia hết 2n thì 36 ⋮ 2n

=> 18 ⋮ n, vì n ∈ N nên:

=> n ∈ {1; 2; 3; 6; 9; 18}

=> n2 + 4n + 96 chia hết n + 1

2) n2 + 4n + 96 chia hết cho n + 1

Ta có: n2 + 4n + 96 = n2 + n + 3n + 3 + 93 = n(n + 1) + 3.(n + 1) + 93

Để n2 + 4n + 96 chia hết cho n + 1 thì 93 ⋮ (n + 1), vì n ∈ N nên:

=> n + 1 ∈  {1; 3; 31; 93}

=> n ∈ {0; 2; 30; 92}

3) n2 + 5n + 58 chia hết n

Để n2 + 5n + 58 chia hết n thì 58 ⋮ n, vì n ∈ N nên:

=> n ∈ {1; 2; 29; 58}


Với mong muốn được hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 cho các em học sinh trên toàn quốc, các bậc PHHS có thể xem thêm dịch vụ hỗ trợ giải đáp Toán 6 trực tuyến tại đây: http://toanlop6.com/dich-vu-giai-dap-toan-lop-6-truc-tuyen-danh-cho-hs-tren-toan-quoc/
————————————–
Tôi tin tưởng làm hài lòng tới các bậc PHHS và giúp đỡ các em học tập đạt hiệu quả tốt nhất.
Trân trọng.