HS Hồ Minh Trâm có hỏi bài toán lớp 6:

[Chuyên mục hỗ trợ hỏi đáp Toán lớp 6] – Tính B = 1^2 +3^2 +5^2 + …….+ n^2.


Đề bài:

Ở đây, Thầy hướng dẫn bài toán tương tự ứng với n = 101. Bài toán tổng quát em làm tương tự.

Tính: A = 1 + 9 + 25 + … + 10201.


Hướng dẫn Giải:

Ta có: A = 1 + 9 + 25 + … + 10201

A = 1 + 32 + 52 + … + 1012

Ta có: (2n + 1)2 – 1 = (2n + 1 – 1).(2n + 1 + 1) = 2n.(2n + 2) = 4.n.(n + 1)

=> (2n + 1)2 = 4.n.(n + 1) + 1

Vận dụng:

A = 1 + 4.1.2 + 1 + 4.2.3 + 1 + … + 4.50.51 + 1

A = 4.(1.2 + 2.3 + … + 50.51) + (1 + 1 + 1 + … + 1)

A = 4.(50.51.52 : 3) + 51

A = 200.17.52 + 51

A = 176851.


Với mong muốn được hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 cho các em học sinh trên toàn quốc, các bậc PHHS có thể xem thêm dịch vụ hỗ trợ giải đáp Toán 6 trực tuyến tại đây: http://toanlop6.com/dich-vu-giai-dap-toan-lop-6-truc-tuyen-danh-cho-hs-tren-toan-quoc/
————————————–
Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc PHHS.
Trân trọng.