Chương trình bồi dưỡng năng lực tự học Toán 6 – Hình học 6 – Chương 2 – Góc, tia phân giác và các bài toán liên quan.

Xem thêm chương trình bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chuyên đề:

Học toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề


LÝ THUYẾT CẦN NHỚ:

I) NỬA MẶT PHẲNG

Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a.

II) GÓC. SỐ ĐO GÓC. CỘNG SỐ ĐO HAI GÓC

 • Góc là hình gồm hai tia chung gốc
 • Các góc đặc biệt: 00 < góc nhọn < góc vuông(900) < góc tù < góc bẹt (1800)
 • Quan hệ giữa 2 góc: Hai góc kề nhau, Hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai góc kề bù.

III) MỘT TIA NẰM GIỮA HAI TIA CÒN LẠI:

 • Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
 • Ngược lại, nếu ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz  thì Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
 • Nếu  ∠xOy + ∠yOz ≠ ∠xOz thì tia Oy không nằm giữa hai tia Ox, Oz.
 • Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz; tia Ot nằm giữa hai tia Oy và Oz thì: ∠xOy + ∠yOt + ∠tOz = ∠xOz.
 • Cách chứng minh một tia nằm giữa hai tia còn lại.
 • Cách tính số đo góc dựa vào một tia nằm giữa hai tia còn lại.

IV) TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

 • Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.
 • Các chứng minh một tia là tia phân giác của một góc.

V) ĐƯỜNG TRÒN

 • Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O, R).
 • Các vẽ đường tròn tâm O khi biết bán kính R.

VI) TAM GIÁC

 • Tam giác ABC là hình gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
 • Cách vẽ một tam giác khi biết độ dài của ba cạnh.

NỘI DUNG VIDEO BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 6 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO HỌC KÌ 2

CHỦ ĐỀ: GÓC, TIA PHÂN GIÁC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUANChúc các em học tập tốt!

Thầy Thích.


Các em HS có thể xem thêm chương trình hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến tại đây:

Dịch vụ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến dành cho HS trên toàn quốc

Hình học 6 – Chương 2 – Góc, tia phân giác và các bài toán liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *