Đại số 9 – Phương trình quy về bậc hai ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Đại số 9 – Phương trình quy về bậc hai ôn thi vào lớp 10 môn Toán dành cho HS trên toàn quốc. I) Phương trình trùng phương Phương trình trùng phương là phương trình có dạng  (1) Cách giải: