[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trên mạng] – Hỏi: Chứng tỏ rằng: (6100 – 1) chia hết cho 5.


Hướng dẫn:

Với chương trình Toán lớp 6, các em có thể làm theo phương pháp tìm chữ số tận cùng. Ngoài ra, với chương trình toán lớp 8, các em có thể phân tích theo hằng đẳng thức.

Ở đây, Thầy sẽ hướng dẫn theo chữ số tận cùng.

Ta có: 6100 = (….6) => 6100 có chữ số tận cùng bằng 6.

=> (6100 – 1) = (….6) – 1 = (….5) có chữ số tận cùng bằng 5.

=> ( 6100 – 1) chia hết cho 5 (đpcm).


Chúc em học tập tốt 🙂

Thân ái.

Chứng tỏ rằng (6^100 – 1) chia hết cho 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *