Bài toán về phân số:
Đề bài: Chứng minh: (n + 2)/13 và (n – 4)/13 không thể đồng thời là số nguyên.

(Trích trong đề thi tốt nghiệp ngành giáo dục tiểu học tại TPHCM – Môn Toán và Phương pháp dạy học Toán).

Ta có: (n + 2)/13 là số nguyên => n + 2 ⋮ 13 => n + 2 = 13k => n = 13k – 2 (k ∈ Z)

Ta có:  (n – 4)/13 = (13k – 2 – 4)/13 = (13k – 6)/13 = k – 6/13 không là số nguyên.

Suy ra (n + 2)/13 và (n – 4)/13 không thể đồng thời là số nguyên.


Chúc các em học tập tốt.

Thầy Thích


Xem thêm chương trình hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến:

Dịch vụ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến dành cho HS trên toàn quốc

Chứng minh: (n + 2)/13 và (n – 4)/13 không thể đồng thời là số nguyên
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *