Cách tính số lượng các ước của một số khi phân tích ra thừa số nguyên tố.

Đây là một bài toán nhỏ trong Chương 1 – Bổ túc về số tự nhiên của Toán lớp 6.


Cách tính:

Lý thuyết: Giả sử ta có số tự nhiên M được phân tích ra thừa số nguyên tố là: ax.by.cz… thì số lượng các ước của M bằng: (x + 1)(y + 1)(z + 1)…


Bài tập vận dụng:


Bài 1: Hỏi số 30 có bao nhiêu ước số tự nhiên?

Hướng dẫn:

Ta có: Phân tích số 30 ra thừa số nguyên tố thì: 30 = 2.3.5

Suy ra: Số tự nhiên 30 có số lượng các ước là: (1 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 2.2.2 = 8 ước.


Bài 2: Hỏi số 120 có bao nhiêu ước số tự nhiên?

Giải:

Ta có: 120 = 23.3.5 => Số lượng các ước của số 30 là: (3 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 16 ước.

Vậy số tự nhiên 120 có 16 ước.


Các em HS có thể xem thêm chương trình hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến tại đây:

Dịch vụ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến dành cho HS trên toàn quốc

Cách tính số lượng các ước của một số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *