Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 6 – Ngày 18/08/2017

Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 6 học kì 1 – Ngày 18/08/2017

Live Stream – Tổng hợp và hỗ trợ giải đáp một số bài toán lớp 6 học kì 1, các em HS xem lại bài giảng tại đây: