[Hỏi đáp Toán lớp 6] – Bạn Phạm Trang có hỏi bài toán 6 như sau:

Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10,B là tập hợp các số chẵn, N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0. Dùng kí hiệu c để thể hiện quan hệ của mỗi tập hợp trên với tập hợp N các số tự nhiên.

Giải:

A = {0; 1; 2; 3; …; 9}

B = {0; 2; 4; 6; …}

N* = {1; 2; 3; 4; 5; 6; …}

Ta có: A ⊂ N; B ⊂ N; N* ⊂ N.


Chúc em học tập tốt 🙂

Thân ái.

Bạn Phạm Trang có hỏi bài toán 6
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *