Bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chuyên đề: Bài tập tự luyện ôn tập lũy thừa với số mũ tự nhiên

Giáo viên biên soạn: Thầy thích

Đăng ký học tập bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chuyên đề qua Video dành cho các em HS trên toàn quốc: http://toanlop6.com/khoa-hoc-boi-duong-nang-cao-phat-trien-toan-lop-6-theo-chuyen-de/


BÀI TẬP TỰ LUYỆN

CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN


Bài 1: Thu gọn các tổng sau:

  1. A = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 22015
  2. B = 311 + 312 + 313 + … + 3101
  3. C = 1 + 52 + 53 + 54 + … + 5200
  4. D = 11 + 112 + 113 + … + 111000
  5. E = 1 + 23 + 33 + 43 + … + 993 + 1003 + 1003

Bài 2: Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 2100 và B = 2101. So sánh A và B.

Bài 3: So sánh các lũy thừa sau:

a)     2100 và 10249

b)    2711 và 818

c)     (52)10 và (33)10

d)    6255 và 1257

e)     333444 và 444333

f)     530 và 12410

g)    3111 và 1714

h)     5300 và 3453

i)      7812 – 7811 và 7811 – 7810

j) 11022009 – 11022008 và 11022008 – 11022007

k) A = (20082007 + 20072007)2008 và   B = (20082008 + 20072008)2007

Bài 4: Tìm x, y thuộc tập hợp số tự nhiên biết: 35x + 9 = 2.5y

Bài 5: Tìm x, y thuộc N biết: 73 = x2 – y2

Bài 6: Tìm số nguyên dương x, y, biết rằng : 2x – 2y = 1024.

Bài 7. Hai số tự nhiên 22010 và 52010 viết liền nhau có bao nhiêu chữ số?


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6

  1. Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6
  2. Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 có đáp án chi tiết
  3. Chương trình học Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề qua Video dành cho HS trên toàn quốc, chi tiết tại: http://toanlop6.com

Mọi thông tin về đặt mua tài liệu và học tập trực tuyến vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:

Bài tập ôn tập lũy thừa với số mũ tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *